T61


NAZIV PROIZVODA

T61


VRSTA

Psi, mačke, druge male životinje, ptice i velike životinje.

TIP VMP

Sredstvo za eutanaziju. Otopina za injekciju.


INDIKACIJE

Za eutanaziju životinja.


FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: proizvod za eutanaziju životinja.
ATCvet kod: QN51AX50 (kombinirani proizvodi).


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 50ml