Receptal

NAZIV PROIZVODA

Receptal, 0,004 mg/mL


VRSTA

Krave, kobile i kunići


TIP VMP

Hormonski pripravak, hormon hipotalamusa. Otopina za injekciju.


INDIKACIJE

Liječenje neplodnosti zbog promjena na jajnicima i poboljšanje postotka oplodnje krava, sinkronizacija estrusa u mliječnih krava te skraćenje razdoblja od telenja do koncepcije pri čemu se buserelin koristi u kombinaciji s analozima PGF2α ( luteolitička aktivnost ) kao dio režima fiksnog vremena osjemenjivanja.
Indukcija ovulacije zrelih folikula, odnosno sinkronizcija ovulacije i parenja u kobila. Poboljšanje postotka koncepcije i indukcija ovulacije u ženki kunića.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: Hormoni hipotalamusa, gonadotropin-oslobađajući hormoni, buserelin.
ATCvet kod: QL02AE01


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 10ml