Porcilis PCV M Hyo

NAZIV PROIZVODA

Porcilis PCV M Hyo


VRSTA

Svinje za tov.


TIP VMP

Cjepivo. Emulzija za injekciju.


INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja u cilju smanjivanja viremije, nakupljanja virusa u plućima i limfoidnim tkivima, širenja virusa radi infekcije cirkovirusom svinja tip 2 (PCV2) te smanjenje jačine plućnih lezija uzrokovanih infekcijom s Mycoplasma hyopneumoniae. Za smanjenje gubitka dnevnog prirasta u kasnom stadiju infekcije s Mycoplasma hyopneumoniae i/ili PCV2 (kao što je primijećeno u terenskim ispitivanjima).

Početak imunosti s jednokratnim cijepljenjem:
PCV2: 2 tjedna nakon cijepljenja.
M. hyopneumoniae: 4 tjedna nakon cijepljenja.
Početak imunosti s dvokratnim cijepljenjem:
PCV2: 18 dana nakon prvog cijepljenja
M. hyopneumoniae: 3 tjedna nakon drugog cijepljenja

Trajanje imunosti (kod oba načina cijepljenja)
PCV2: 22 tjedna nakon (zadnjeg) cijepljenja
M. hyopneumoniae: 21 tjedan nakon (zadnjeg) cijepljenja


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za svinje, inaktivirana virusna i inaktivirana bakterijska cjepiva za svinje.
ATCvet kod: QI09AL08

Proizvod stimulira razvoj aktivne imunosti protiv cirkovirusa svinja tip 2 i Mycoplasma hyopneumoniae kod svinja.


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 25ds (50ml) 1 x 50ds (100ml)