Porcilis PCV ID

NAZIV PROIZVODA

Porcilis PCV ID


VRSTA

Svinje za tov.


TIP VMP

Emulzija za injekciju.


INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju tovnih svinja u svrhu smanjivanja viremije, količine virusa u plućima i limfoidnim tkivima te otpuštanja virusa uzrokovano PCV2 infekcijom. Za smanjeni gubitak dnevnog prirasta i mortaliteta koji su povezani s PCV2 infekcijom.

Početak imunosti: 2 tjedna nakon cijepljenja.
Trajanje imunosti: 23 tjedna nakon cijepljenja.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravak za svinje, inaktivirano virusno cjepivo za svinje.
ATCvet kod: QI09AA07

Proizvod stimulira razvoj aktivne imunosti protiv cirkovirusa svinja tipa 2.


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 50ds (10ml) 1 x 100ds (20ml)