Porcilis Ery+Parvo+Lepto

NAZIV PROIZVODA

Porcilis Ery+Parvo+Lepto


VRSTA

Svinje za rasplod.


TIP VMP

Cjepivo. Suspenzija za injekciju.


INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja u svrhu:

  • smanjenja kliničkih znakova vrbanca (kožnih lezija i povećane tjelesne temperature) uzrokovanih sa serotipovima 1 i 2 Erysipelothrix rhusiopathiae,
  • smanjenja transplacentalnih infekcija i uginuća plodova uzrokovanih parvovirusom svinja te u svrhu smanjenja količine parvovirusa svinja u plodovima,
  • smanjenja infekcija i kliničkih znakova (povećane tjelesne temperature i smanjenog unosa hrane ili smanjene aktivnosti) uzrokovanih s L. interrogans, serogrupa Canicola, serovar Canicola te u svrhu smanjenja njegovog izlučivanja nakon infekcije,
  • smanjenja jačine infekcija, kliničkih znakova (povećane tjelesne temperature i smanjenog unosa hrane ili smanjene aktivnosti) i uginuća plodova uzrokovanih s L. interrogans, serogrupa Pomona, serovar Pomona te
  • smanjenja infekcija uzrokovanih s L. interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serovarovi Copenhageni i Icterohaemorrhagiae, L. interrogans, serogrupa Australis, serovar Bratislava, L. kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serovarovi Grippotyphosa i Bananal/Liangguang, L. weilii, serogrupa Tarassovi, serovar Vughia i L. borgpetersenii, serogrupa Tarassovi, serovar Tarassovi.

Početak imunosti:
Imunost za E. rhusiopathiae nastaje za 3 tjedna.
Imunost za parvovirus svinja nastaje za 10 tjedana.
Imunost za serogrupe leptospira nastaje za 2 tjedna.

Trajanje imunosti:
Imunost za E. rhusiopathiae traje 6 mjeseci.
Imunost za parvovirus svinja traje 12 mjeseci.
Imunost za Leptospira serogrupu Australis traje 6 mjeseci.
Imunost za Leptospira serogrupe Canicola, Icterohaemorrhagiae,
Grippotyphosa, Pomona i Tarassovi traje 12 mjeseci.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki proizvodi za svinje, inaktivirano virusno i bakterijsko cjepivo.
ATC vet kod: QI09AL07.

Nakon primjene svinjama cjepivo potiče razvoj aktivne imunosti za E. rhusiopathiae, parvovirus svinja, L. interrogans, serogrupa Canicola, serovar Canicola, L. interrogans, serogrupa Icterohaemorrhagiae, serovarovi Copenhageni i Icterohaemorrhagiae, L. interrogans, serogrupa Australis, serovar Bratislava, L. kirschneri, serogrupa Grippotyphosa, serovarovi Grippotyphosa i Bananal/Liangguang, L. interrogans, serogrupa Pomona, serovar Pomona, L. weilii, serogrupa Tarassovi, serovar Vughia i L. borgpetersenii, serogrupa Tarassovi, serovar Tarassovi.


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 50ml