PG 600

NAZIV PROIZVODA

PG 600


VRSTA

Hormonski pripravak. Liofilizat i otapalo za injekcju.


TIP VMP

Svinja (krmače i nazimice).


INDIKACIJE

Indukcija i sinkronizacija spolnog sazrijevanja u nazimica.
Indukcija i sinkronizacija prve ovulacije u krmača nakon odbića (unutar 48 sati nakon odbića prasadi).


FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: urogenitalni sustav i spolni hormoni,
gonadotropini i drugi stimulatori ovulacije,
kombinacije gonadotropina.

ATCvet kod: QG03GA99


DOSTUPNA PAKIRANJA

5x1ds+5x5ml