Paracox

NAZIV PROIZVODA

Paracox


VRSTA

Pilići


TIP VMP

Živo cjepivo. Suspenzija za oralnu primjenu.


INDIKACIJE

Prskanje po hrani ili u vodu za piće
Za aktivnu imunizaciju zdravih pilića kako bi se smanjila infekcija i klinički znakovi kokcidioze uzrokovane s Eimeria acervulina, E.brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox i E. tenella.
Početak imuniteta: počinje se razvijati unutar 10 dana od cijepljenja
Trajanje imuniteta: najmanje 36 tjedana ako su ptice smještene u uvjetima koji dopuštaju recirkuliranje oocista.

Prskanje po pilićima
Za aktivnu imunizaciju pilića protiv kokcidioze uzrokovane s Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox i E. tenella:

  • kako bi se smanjilo izlučivanje oocista za E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix, E. praecox i E. tenella.
  • kako bi se smanjio gubitak u prinosu za E. acervulina, E. brunetti, E. mitis, E. necatrix, E. praecox i E. tenella.
    Početak imuniteta: 21 dan nakon cijepljenja.
    Trajanje imuniteta: 10 tjedana.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za ptice, domaću perad, cjepivo koje sadrži žive parazite, kokcidije.
ATCvet kod: QI01AN01.

Paracox (-8) je atenuirano, živo cjepivo protiv kokcidioze za oralnu primjenu kod pilića.
Potiče specifični imunitet na prirodne sojeve vrste Eimeria sadržane u ovom cjepivu, kada ih pilići unose u organizam.


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 5000ds