Panacur AquaSol

NAZIV PROIZVODA

Panacur AquaSol


VRSTA

Svinje i kokoši


TIP VMP

Antiparazitik. Suspenzija za primjenu u vodi za piće


INDIKACIJE

Svinje:
Tretman i kontrola gastrointestinalnih nematoda u svinja infestiranih s:
– Ascaris suum (odrasli stadij, crijevna i migracijska ličinka),
– Oesophagostomum spp. (odrasli stadiji),
– Trichuris suis (odrasli stadiji).

Kokoši:
Tretman gastrointestinalnih nematoda u kokoši infestiranih s:

  • Ascaridia galli (L5 i odrasli stadiji),
  • Heterakis gallinarum (L5 i odrasli stadiji),
  • Capillaria spp. ( L5 i odrasli stadiji).


FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska skupina: anthelmintici, benzimidazol i slične tvari – fenbendazol.
ATCvet kod: QP52AC13

DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 1l