Nobivac DHPPi

NAZIV PROIZVODA

Nobivac DHPPi


VRSTA

Za pse


TIP VMP

Cjepivo. Liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju.


INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju pasa kako bi se smanjili klinički znakovi bolesti uzrokovani infekcijom virusa štenećaka pasa; kako bi se spriječili klinički znakovi i izlučivanje virusa uzrokovano infekcijom parvovirusa pasa; kako bi se smanjili kliničkih znakovi zaraznog hepatitisa pasa i izlučivanje virusa zbog infekcije psećim adenovirusom 1 te kako bi se smanjili klinički znakovi respiratorne infekcije i izlučivanje virusa uzrokovano infekcijom adenovirusa tip 2 i infekcijom virusa parainfluenze pasa.
Imunitet počinje približno jedan tjedan nakon cijepljenja i traje najmanje tri godine za CDV, CAV2 i CPV. Imunitet za CPi počinje približno četiri tjedna i traje godinu dan nakon cijepljenja.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravak za pse, živa virusna cjepiva
ATCvet kod: QI07AD04

Cjepivo sadržava atenuirane viruse koji potiču aktivnu imunost pasa protiv štenećaka, parvoviroze, zaraznog hepatitisa uzrokovanog adenovirusom pasa tip 1 i dišnih infekcija uzrokovanih adenovirusom pasa tip 2 te virusom parainfluence pasa.
U laboratorijskim uvjetima, izazivačkom infekcijom virusom parainfluence pasa 4 tjedna nakon cijepljenja, praćeno je stvaranje protutijela, smanjenje kliničkih simptoma i/ili umanjenje izlučivanja virusa. Nisu se mogli utvrditi klinički simptomi u odraslih pasa nakon izazivačke infekcije sa CPiV te stoga nije bilo moguće odrediti trajanje imunosti, no utvrđeno je brzo obnavljanje protutijela prilikom ponovnog cijepljenja 12 mjeseci nakon osnovnog cijepljenja.


DOSTUPNA PAKIRANJA

10 x 1 ds