Nobilis SE live

NAZIV PROIZVODA

Nobilis SE live


VRSTA

Kokoši


TIP VMP

Cjepivo. Liofilizat za uporabu u vodi za piće.


INDIKACIJE

VMP (veterinarsko-medicinski proizvod) se primjenjuje za aktivnu imunizaciju kokoši (pilenke nesilica konzumnih jaja i pilenke rasplodnih nesilica) kako bi se smanjila kolonizacija unutarnjih organa (slezena, jetra, slijepo crijevo i jajnici) i izlučivanje terenskih sojeva bakterije Salmonella Enteritidis izmetom.

Početak imuniteta: 14 dana nakon prvog cijepljenja i 4 tjedna nakon trećeg cijepljenja.

Trajanje imuniteta: 60 tjedana nakon trećeg cijepljenja ako se primjenjuje prema preporučenom
programu cijepljenja.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za domaću perad, živa bakterijska cjepiva, salmonella.
ATCvet kod: QI01AE01
Cjepivo u kokoši potiče aktivnu imunost protiv bakterije S. Enteritidis, fagotip 4. Kod cjepnog soja je prirodnom mutacijom došlo do metaboličkih promjena. U tom soju nedostaju ili nisu izraženi određeni metabolički putovi, a posljedica je atenuiranost soja. Genska osnova za to svojstvo je pogreška na ribosomskom proteinu S12 koja mijenja sintezu polipeptida (rezistencija na streptomicin), ili je nedostatna aktivnost RNK polimeraze koja utječe na transkripciju DNK u RNK (rezistencija na rifampicin).
Atenuiranosti cjepnog soja pridonosi i veća propusnost stanične membrane za štetne spojeve, npr za deterdžente i antibiotike. Posljedično taj soj može vrlo teško preživjeti u okolišu i izrazito je osjetljiv na fluorokinolone, a za razliku od terenskih sojeva, osjetljiv je i na eritromicin.

DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 1000ds 1 x 2000ds 10 x 1000ds 10 x 2000ds