Nobilis Rhino CV

NAZIV PROIZVODA

Nobilis Rhino CV


VRSTA

Kokoši (buduće rasplodne nesilice)


TIP VMP

Inaktivirano virusno cjepivo. Emulzija za injekciju (voda u ulju).


INDIKACIJE

Aktivna imunizacija budućih rasplodnih nesilica sa svrhom:

  • zaštite od infekcije virusom zaraznog bronhitisa ( soj Massachusetts);
  • zaštite od infekcije virusom newcastleske bolesti
  • pasivne imunizacije njihova pomlatka protiv zarazne bolesti burze tijekom najmanje prva 4 tjedna života
  • pasivne imunizacije njihova pomlatka protiv reovirusne infekcije ( soj 1133) u prvim tjednima života


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Inaktivirano virusno cjepivo Nobilis Reo+IB+G+ND sadržava imunogene sojeve virusa zaraznog bronhitisa, newcastelske bolesti, reovirusne infekcije ( 2 tipa) i zarazne bolesti burze, koji nakon injiciranja potiču prolongirani imunosni odziv.
Imunost u budućih roditeljskih jata razvije se unutar 4 tjedna i održava se tijekom jednog razdoblja nesenja.

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravak za perad
Inaktivirano virusno cjepivo protiv reovirusne infekcije,
Zaraznog bronhitisa kokoši, zarazne bolesti burze (gumboro) i newcastleske
bolesti
ATCvet kod: QI01AA16

Svojstva koja se tiču zaštite okoliša
Nema opasnosti ako se ovaj VMP koristi u skladu s uputom o VMP.


DOSTUPNA PAKIRANJA

10x1000ds