Nobilis IB Primo QX SPH

NAZIV PROIZVODA

Nobilis IB Primo QX

VRSTA

Pilići

TIP VMP

Cjepivo. Liofilizat i otapalo za suspenziju za okulonazalnu suspenziju i liofilizat za okulonazalnu suspenziju

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju pilića s ciljem smanjivanja respiratornih znakova zaraznog bronhitisa kokoši uzrokovanog varijantama sličnim QX virusu zaraznog bronhitisa (IBV).

Početak imunosti: 3 tjedna.
Trajanje imunosti: 8 tjedana.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: Imunološki pripravci za ptice, domaću perad, živo virusno cjepivo.
ATC vet kod : QI01AD07

Za stimulaciju aktivne imunosti protiv D388/QX tipa virusa zaraznog bronhitisa kokoši.


DOSTUPNA PAKIRANJA

10 x 1000ds