Nobilis IB 4-91

NAZIV PROIZVODA

Nobilis IB 4-91

VRSTA

Pilići

TIP VMP

Cjepivo. Liofilizat za okulonazalnu suspenziju / primjenu u vodi za piće.


INDIKACIJE

Aktivna imunizacija pilića za smanjenje respiratornih znakova zaraznog bronhitisa uzrokovanih varijantnim sojem IB 4-91.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za ptice, domaću perad, živo virusno cjepivo, virus zaraznog bronhitisa ptica.
ATCvet kod: QI01AD07.

Aktivna imunizacija protiv virusa zaraznog bronhitisa, varijantni soj IB 4-91, koji uzrokuje zarazni bronhitis pilića.

DOSTUPNA PAKIRANJA

10 x 2500ds