Nobilis Gumboro 228E

NAZIV PROIZVODA

Nobilis Gumboro 228E

VRSTA

Kokoš

TIP VMP

Cjepivo. Liofilizat za suspenziju za primjenu u pitkoj vodi.

INDIKACIJE

Veterinarsko medicinski proizvod (VMP) se koristi za cijepljenje kokoši protiv zarazne bolesti burze.

Početak i trajanje imunosti:
Imunost nastupa 7 dana nakon cijepljenja. Terenski pokusi ukazuju da imunost u tovnih pilića traje tijekom razdoblja tova dok su buduće nesilice zaštićene najmanje do ponovnog cijepljenja inaktiviranim cjepivom prije proneska.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za domaću perad, živa virusna cjepiva, virus zarazne bolesti burze (gumborska bolest).
ATCvet kod: QI01AD09

Cjepivo Nobilis Gumboro 228E u zdravih pilića potiče tvorbu specifičnih protutijela za virus zarazne bolesti burze (gumborska bolest). Cjepni virus zarazne bolesti burze, soj 228E je slabije atenuirani intermedijarni soj virusa gumborske bolesti. Posljedično, taj virus može nadvladati maternalnu imunost u ranoj dobi i bolje se proširiti kroz cijepljeno jato. Dob u kojoj se piliće može uspješno cijepiti uvjetovana je razinom majčinskih protutijela, a što ovisi o kategoriji pilića i načinu cijepljenja roditeljskog jata.

DOSTUPNA PAKIRANJA

10 x 2500ds