Nobilis CAV P4


NAZIV PROIZVODA

Nobilis CAV P4

VRSTA

Kokoš (buduće rasplodne nesilice tovnih pilića)

TIP VMP

Cjepivo: liofilizat i otapalo za suspenziju za injekciju, za kokoši.

INDIKACIJE

Aktivna imunizacija budućih rasplodnih nesilica tovnih pilića (pilenke) u svrhu poticanja stvaranja protutijela za virus zarazne anemije pilića i smanjenje uginuća i kliničkih znakova uzrokovanih virusom zarazne anemije pilića u njihova pomlatka izleglog u razdoblju nesenja nakon cijepljenja.
Početak imunosti je utvrđena 6 tjedana nakon cijepljenja.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravak za ptice, domaća perad, živo virusno cjepivo za perad, virus zarazne anemije pilića

ATCvet kôd: QI01AD04

Soj26PP4 virusa zarazne anemije pilića je atenuirani soj dobrih imunogenih svojstava i znatno umanjene patogenosti za jednodnevne piliće. Cijepljenjem rasplodnih jata prije proneska potiče se visoka i ujednačena razina neutralizacijskih protutijela, koja sprječavaju vertikalni (transovarijski) prijenos virulentnog CAV na potomstvo.

U pomlatka (pilića) visoka razina majčinskih protutijela (MDA – maternally derived antibodies) sprječava kliničku pojavu bolesnih (horizontalni prijenos) u prvim kritičnim tjednima života.

DOSTUPNA PAKIRANJA

10 x 1000 ds