Mastijet Fort

NAZIV PROIZVODA

Mastijet Fort

VRSTA

Govedo (krava u laktaciji)

TIP VMP

Intramamarna suspenzija za krave u laktaciji
Tetraciklinklorid, neomicin, bacitracin, prednizolon

INDIKACIJE

Liječenje kliničkog i subkliničkog mastitisa uzrokovanog bakterijama (taphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i Escherichia coli) osjetljivim na tetraciklin, neomicin i bacitracin u krava tijekom laktacije.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibakterijski lijekovi za intramamarnu primjenu, kombinacija antibakterijskih lijekova i drugih tvari, antibakterijski lijekovi i kortikosteroidi.
ATCvet kôd: QJ51RV01.

DOSTUPNA PAKIRANJA

Kartonska kutija s 20 injektora