M+Pac

NAZIV PROIZVODA

M+Pac

VRSTA

Svinje (tovne svinje, od 7 dana starosti)

TIP VMP

Cjepivo. Emulzija za injekcije.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju svinja kako bi se smanjila učestalost i težina plućnih lezija uzrokovanih s Mycoplasmon hyopneumoniae. Cijepljenje s 2 doze od 1 ml u razmacima unutar 2 – 4 tjedna:
Početak imunosti: 35 dana nakon početne doze i trajanje imuniteta: najmanje 6 mjeseci. U terenskim istraživanjima serokonverzija je dokazana samo u svinja koje su primile 2 doze od 1 ml.
Cjepljenje s jednom dozom od 2 ml, Početak imunosti: 24 dana nakon cjepljenja, a trajanje imuniteta je najmanje 6 mjeseci nakon cjepljenja.


IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

ATCvet kod: QI09AB-13
Cjepivo sadrži soj ATTC#25934 Mycoplasmae hyopneumoniae inaktivirane s bromoetileniminom i adjuvansima. Cjepivo inducira aktivni imunitet protiv M. Hyopneumoniae kao što je pokazala pokusna infekcija.


DOSTUPNA PAKIRANJA

1 x 100 ml, 2 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml