Exzolt Oral Solution

NAZIV PROIZVODA

Exzolt 10 mg/ml

VRSTA

Kokoši (pilenke, rasplodne kokoši i nesilice).

TIP VMP

Antiparazitik, otopina za primjenu u vodi za piće za kokoši.

INDIKACIJE

Liječenje infestacije crvenom tekuti (Dermanyssus gallinae) u pilenki, rasplodnih kokoši i nesilica.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska skupina: antiparazitici, ektoparaziticidi za sustavnu primjenu, izoksazolini.
ATCvet kod: QP53BE02.
Fluralaner je akaricid i insekticid s velikom snagom suzbijanja tekuti peradi, uglavnom putem prehrane tj. sustavno je aktivan prema ciljnim parazitima.

DOSTUPNA PAKIRANJA

Exzolt Oral Solution 1x1l