Cepravin DC


NAZIV PROIZVODA

Cepravin Dry Cow, 250 mg


VRSTA

Preživači, goveda


TIP VMP

Intramamarna suspenzija za krave u suhostaju.

INDIKACIJE

Liječenje subliničkog mastitisa u suhostaju i prevencija novih bakterijskih infekcija vimena koje uzrokuju Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli i Klebsiella spp. u krava koje su u razdoblju suhostaja.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: antibakterijski lijekovi za intramamarnu primjenu, drugi beta-laktamski antibiotici, cefalosporini I. generacije, cefalonij.
ATCvet kod: QJ51DB90

DOSTUPNA PAKIRANJA

Cepravin DC 20x1syr.