Bravoxin 10

NAZIV PROIZVODA

Bravoxin


VRSTA

Preživači, goveda, ovce

TIP VMP

Cjepivo. Suspenzija za injekciju za goveda i ovce.

INDIKACIJE

Za aktivnu imunizaciju ovaca i goveda protiv bolesti povezanih s infekcijama uzrokovanim s Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi tip B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii i Clostridium haemolyticum te protiv tetanusa uzrokovanog s Clostridium tetani.
Za pasivnu imunizaciju janjadi i teladi protiv infekcija uzrokovanih s gore navedenim vrstama klostridija (osim C. haemolyticum kod ovaca).
Početak imuniteta:
Dva tjedna nakon primarnog cijepljenja.
Trajanje aktivnog imuniteta:
Dokazano serološki/samo titar perzistirajućih protutijela:
Ovce: 12 mjeseci protiv C. perfringens tip A, B, C i D, C. novyi tip B, C. sordellii, C. tetani
< 6 mjeseci protiv C. septicum, C. haemolyticum, C. chauvoei
Goveda: 12 mjeseci protiv C. tetani i C. perfringens tip D
< 12 mjeseci protiv C. perfringens tip A, B i C
< 6 mjeseci protiv C. novyi tip B, C. septicum, C. sordellii, C. haemolyticum, C. chauvoei
Anamnestički humoralni imunološki odgovor (imunološka memorija) na sve komponente dokazan je 12 mjeseci nakon primarnog cijepljenja.
Trajanje pasivnog imuniteta:
Dokazano serološki/samo titar perzistirajućih protutijela:
Janjad: Najmanje 2 tjedna za C. septicum i C. chauvoei
Najmanje 8 tjedana za C. perfringens tip B i C. perfringens tip C
Najmanje 12 tjedana za C. perfringens tip A, C. perfringens tip D, C. novyi tip B, C. tetani i C. sordellii
Nije zamijećen pasivni imunitet za C. haemolyticum.
Telad: Najmanje 2 tjedna za C. sordellii i C. haemolyticum
Najmanje 8 tjedana za C. septicum i C. chauvoei
Najmanje 12 tjedana za C. perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens za D, C. novyi tip B, i C. tetani

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Imunološki proizvod za Bovidae: QI02AB01
Imunološki proizvod za Ovidae: QI04AB01
Za poticanje aktivnog imuniteta u ovaca i goveda protiv C. chauvoei i toksina Clostridium perfringens tip A, C. perfringens tip B, C. perfringens tip C, C. perfringens tip D, C. novyi, C. septicum, C. tetani, C. sordellii, i C. haemolyticum sadržanih u cjepivu.
Za osiguravanje pasivnog imuniteta putem kolostruma protiv gore navedenih klostridijskih infekcija kod mlade janjadi i teladi.

DOSTUPNA PAKIRANJA

Kartonska kutija s 1 x 100 ml (100 doza od 1 ml ili 50 doza od 2 ml).