Bravecto Spot On Cat

NAZIV PROIZVODA

Bravecto

VRSTA

Mačka

TIP VMP

Antiparazitik. Otopina za nakapavanje za mačke.

INDIKACIJE

Za liječenje infestacije mačaka krpeljima i buhama.
Ovaj veterinarsko – medicinski proizvod je sustavni insekticid i akaricid koji trenutno i kontinuirano ubija buhe (Ctenocephalides felis) i krpelje (Ixodes ricinus), tijekom 12 tjedana.
Krpelji i buhe moraju se prihvatiti na domaćina i započeti hranjenje kako bi bili izloženi djelatnoj tvari.
Proizvod se može koristiti kao dio strategije liječenja u kontroli alergijskog dermatitisa uzrokovanog buhama (FAD).
Za tretiranje ear mites (Otodectes cynotis)

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: ektoparaziticidi za sustavnu upotrebu
ATCvet kod: QP53BE02.
Fluralaner je akaricid i insekticid. Učinkovit je protiv krpelja (Ixodes spp.) buha (Ctenocephalides spp.), i ear mites (Otodectes cynotis) na mačkama.
Početak djelovanja je unutar 12 sati za buhe (C. felis) i 48 sati za krpelje (I. ricinus).
Fluralaner ima visoku potentnost protiv krpelja i buha, izloženih putem hranjenja, npr. sustavno je aktivan u ciljnih parazita.
Fluralaner je jak inhibitor dijelova živčanog sustava artropoda koji djeluje antagonistički na ligandom regulirane kloridne kanale (GABA-receptori i glutamat receptori).
U molekularnim ispitivanjima ciljanim na GABA receptore buha i muha, dieldrinska rezistencija ne utječe na fluralaner.
U in-vitro bio-testovima, fluralaner nije bio zahvaćen dokazanom terenskom rezistencijom protiv amidina (krpelji), organofosfata (krpelj, grinje), ciklodina (krpelj, buha, muha), makrocikličkih laktona (morske uši), fenilpirazola (krpelj, buha), benzofenil uree (krpelj), piretroida (krpelj, grinje) i karbamata (grinje).
Proizvod pomaže kontroli populacije buha u okolini tretiranih mačaka.
Tek izlegnute buhe na mački ubijene su prije nego što su uspjele proizvesti održiva jajašca. In vitro ispitivanja također su pokazala da je mala koncentracija fluralanera zaustavila proizvodnju održivih jajašca buha. Životni ciklus buha prekinut je uslijed trenutnog i dugotrajnog učinka protiv odraslih buha na životinjama te nemogućnosti proizvodnje održivih jajašaca.

DOSTUPNA PAKIRANJA

Bravecto 112,5 mg otopina za nakapavanje za male mačke (1,2 – 2,8 kg)
Bravecto 250 mg otopina za nakapavanje za srednje velike mačke (>2,8 – 6,25 kg)
Bravecto 500 mg otopina za nakapavanje za velike mačke (>6,25 – 12,5 kg)