Bovilis IBR market LiveD

NAZIV PROIZVODA

Bovilis IBR market LiveD

VRSTA

Preživači, goveda

TIP VMP

Cjepivo. Liofilizat i otapalo za suspenziju.

INDIKACIJE

Veterinarsko-medicinski proizvod (VMP) se koristi za aktivnu imunizaciju goveda kako bi se smanjio intenzitet i trajanje kliničkih znakova infekcije dišnog sustava uzrokovanih BHV-1 te kako bi se smanjilo izlučivanje terenskog virusa nosnim iscjetkom.
Početak imunosti:
Razvoj imunosti u seronegativnih životinja u dobi 3 mjeseca dokazan je 4 dana nakon primjene kroz nos i 14 dana nakon primjene u mišić.
Trajanje imunosti:
Nakon primjene kroz nos teladi bez majčinskih protutijela u dobi 2 tjedna, imunost traje najmanje do dobi od 3 do 4 mjeseca, kada je životinje potrebno revakcinirati. U prisutnosti majčinih protutijela, zaštita nakon prvog cijepljenja neće biti potpuna do revakcinacije.
Revakcinacija u dobi od 3 do 4 mjeseca rezultira zaštitnom imunosti koja traje najmanje 6 mjeseci.
Jednokratno cijepljenje kroz nos ili u mišić goveda u dobi 3 mjeseca pruža zaštitnu imunost (smanjenje kliničkih znakova i izlučivanja virusa) što je dokazano ispitivanjem sojem primijenjenim u pokusnoj infekciji 3 mjeseca nakon cijepljenja. Smanjenje izlučivanja virusa održava se najmanje 6 mjeseci nakon jednokratnog cijepljenja.
Dodatne informacije:
Nema dostupnih informacija o učinkovitosti cjepiva u sprečavanju latentne infekcije terenskim sojem virusa ili u sprečavanju ponovnog izlučivanja terenskog soja virusa u latentnog nositelja.

IMUNOLOŠKA SVOJSTVA

Farmakoterapijska grupa: imunološki pripravci za goveda, živa virusna cjepiva, virus rinotraheitisa goveda (IBR).
ATCvet kod: QI02AD01
Bovilis IBR marker Live je živo liofilizirano cjepivo za aktivnu imunizaciju goveda protiv infekcije s BHV-1. Cjepni soj GK/D ne sadrži gen koji kodira stvaranje neesencijalnog glikoproteina E te cjepivo ne potiče nastanak protutijela za taj glikoprotein. To omogućuje razlikovanje goveda imuniziranih ovim cjepivom od onih prirodno inficiranih s BHV-1 ili cijepljenih s BHV-1 cjepivom čiji cjepni soj sadržava glikoprotein E.

DOSTUPNA PAKIRANJA

Bovilis IBR Marker live 1x10ds; Bovilis IBR Marker live 1x10ds+20ml otapalo.